O katalogu

Katalog

„Katalog Centralny Bibliotek Specjalistycznych” jest tworzony w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej od lat 50. XX w. i zawiera alfabetyczny zbiór kart katalogowych. Katalog stanowi centralne źródło informacji o posiadanych zbiorach przez biblioteki zakładowe, katedralne, instytutowe, wydziałowe oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

Wszystkie karty katalogowe zawierają pieczęć jednostki, która informuje o lokalizacji danej publikacji w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Śląskiej.

Jednak na przestrzeni lat niektóre biblioteki zostały zlikwidowane albo zostały przekształcone w nowe jednostki.

Obecnie, w skład bibliotek specjalistycznych wchodzi 65 jednostek, a ich pełny wykaz dostępny jest na stronie Biblioteki Głównej. Katalog kartkowy jest stale uzupełniany o nowe pozycje, od 1995 r. opisy bibliograficzne wydawnictw zagranicznych wprowadzane są wyłącznie do elektronicznego katalogu OPAC w systemie PROLIB pod sygnaturą B.zak. – biblioteki zakładowe.

Projekt BAWINATECH

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej podjęła się realizacji projektu
„Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach” (nr UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12).

Wśród założeń realizacji projektu, ujęto m.in. digitalizację katalogu kartkowego bibliotek specjalistycznych i jego prezentację w formie przeszukiwalnego oprogramowania dostępnego w Internecie.

Przygotowanie do digitalizacji

Dla potrzeb realizacji założeń projektu, został ogłoszony konkurs na usługę digitalizacji kart katalogowych i dostarczenie oprogramowania, które w pełni będzie oddawać specyfikę centralnego katalogu kartkowego bibliotek specjalistycznych oraz będzie dawać możliwość utworzenia w pełni przeszukiwalnych indeksów dzięki przeprowadzeniu procesu rozpoznania tekstu (OCR).

Na przedstawione w zapytaniu wymagania otrzymano wiele odpowiedzi, jednak wszystkim oczekiwaniom sprostało rozwiązanie i aplikacja firmy ArchiDoc S.A.

Skanowanie i indeksacja

Karty katalogowe zostały zeskanowane zgodnie z porządkiem szufladkowym, a wynikowe pliki macierzyste zostały zarchiwizowane i poddane procesowi rozpoznania tekstu.

Po weryfikacji i uzupełnieniu danych z OCR, utworzone zostały 3 przeszukiwalne indeksy: autor, tytuł, sygnatura, a na podstawie pieczęci przydzielono odpowiednie lokalizacje – zarówno dawne (dla jednostek historycznych) jak i obowiązujące (dla obecnych bibliotek).

Podsumowanie

W sumie zeskanowano i zarchiwizowano ok. 129 tys. kart katalogowych uporządkowanych alfabetycznie w 215 szufladkach.
W bazie opublikowano 117 157 kart katalogowych, dla których utworzono indeksy i przypisano lokalizacje.
Wynikiem wszystkich prac jest utworzenie aplikacji E-katalog kartkowy oraz zaimportowanie danych z kart katalogowych w postaci plików XML do wyszukiwarki Primo.

Dane OCR

Karty zostały uzupełnione o warstwę tekstu rozpoznanego automatycznie

Baza indeksów

Obsługa pełnej bazy indeksów, możliwość definiowania własnych pól

Dostępny

Praca nad katalogiem poprzez stronę WWW w zdalnym dostępie

Przeszukiwalny

Dzięki wprowadzonym indeksom można bez przeszkód wyszukiwać karty

Dowolna kolejność

Możliwość wprowadzenia kolejności niezależnej od kolejności alfabetycznej

Lokalizacje

Obsługa wielu lokalizacji bibliotek, oddziałów, zakładów

Łatwy w użyciu

W katalogu łatwo można wyszukać kartę lub przeglądać wg oryginalnego porządku

Skalowalny

Wydajny i łatwo skalowalny wraz z rozwojem bazy

Wersje językowe

Możliwość obsługi wielu wersji językowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl