Pomoc

Jak przeglądać?

W celu tradycyjnego przeglądania katalogu kartkowego wg haseł kart katalogowych w układzie alfabetycznym, należy skorzystać z zakładki Przeglądaj i wybrać na początku odpowiednią literę alfabetu, a następnie alfabetyczny zakres szufladki.

W celu powrotu do wyboru innego zakresu alfabetycznego z danej litery, wystarczy

2 kliknąć w tę literę w ścieżce zakresu nad otrzymanymi wynikami,

1 a w przypadku powrotu do wyboru zakresu alfabetycznego z innej litery należy kliknąć ponownie w zakładkę Przeglądaj lub w symbol domku.


Jak szukać?

1. Wyszukiwanie proste

W celu przeszukiwania zawartości katalogu, należy skorzystać z zakładki Szukaj i wprowadzić w wyszukiwaniu prostym zapytanie będące dowolnym elementem z karty katalogowej (autor, tytuł, sygnatura).

W wyniku wyszukiwania zostaną wyświetlone karty katalogowe, w których wystąpiło poszukiwane wyrażenie bez względu na miejsce jego występowania w indeksach wyszukiwawczych.

Przykład: Wprowadzenie w wyszukiwaniu prostym słowa

1 „newton”,

da wyniki w których słowo to występuje zarówno w

2 nazwisku autora jak i fragmencie tytułu.


2. Wyszukiwanie zaawansowane

W celu doprecyzowania zapytania wyszukiwawczego i/lub ograniczenia liczby otrzymanych wyników należy skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego w zakładce Szukaj. Wówczas poszukiwane wyrażenia wprowadzane są w odpowiednich polach indeksów (autor, tytuł, sygnatura), które można łączyć ze sobą za pomocą operatorów logicznych (i, lub, oprócz). W wyniku wyszukiwania zostaną wyświetlone karty katalogowe, w których poszukiwane wyrażenie wystąpiło w konkretnych indeksach wyszukiwawczych.

Przykład: Wprowadzenie w wyszukiwaniu zaawansowanym w polu tytułu słowa

1 „informatyka”, da wiele wyników.

Zmniejszenie wyników wyszukiwania można uzyskać m.in. poprzez ograniczenie do konkretnego autora, czyli wprowadzenie w tym polu wyrażenia

2 „nowakowski antoni”.


Jak zamawiać?

W celu otrzymania informacji o dostępie do wyszukanej publikacji, należy przy karcie katalogowej kliknąć w przycisk Szczegóły, a następnie sprawdzić aktualną lokalizację publikacji w systemie biblioteczno-informacyjnym, czyli miejsce w którym dana publikacja powinna się znajdować.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o miejscu przechowywania i formie udostępniania publikacji, należy kliknąć w przycisk

1 Zobacz dane kontaktowe lub

2 skontaktować się z pracownikiem Sekcji Bibliotek Specjalistycznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl